Praca Cloud Engineera jest niezwykle zróżnicowana oraz interesująca i w dużym stopniu wpływa na skuteczne wykorzystanie wielu operacji komputerowych. Cloud Engineer nadzoruje obsługę procesów opartych na chmurze, a także migrację innych. Już od dłuższego czasu zapotrzebowanie na wykwalifikowanych, doświadczonych specjalistów jest wysokie.

Zadania i obowiązki – co robi Cloud Engineer? 

W zakres kompetencji Cloud Engineera wchodzą różne obowiązki, w tym: 

  • Ocena infrastruktury systemów technologicznych organizacji i dokonywanie niezbędnych migracji do chmury. 
  • Nadzorowanie standardów pracy systemów opartych na chmurze i wprowadzanie usprawnień w razie potrzeby. 
  • Prawidłowa konfiguracja różnych procesów, w tym systemów komputerowych, sieciowych i bezpieczeństwa. 
  • Szkolenie współpracowników i interesariuszy w prawidłowym wykorzystaniu technologii opartej na chmurze. 
  • Współpraca z kierownictwem wyższego szczebla w zakresie zakupu i instalacji nowego sprzętu i oprogramowania. 
  • Negocjowanie z dostawcami zakupu lub wynajmu sprzętu, a także obiektów magazynowych. 
  • Tworzenie funkcji i aplikacji, które mogą być używane przez współpracowników do uruchamiania narzędzi w chmurze.
  • Dbanie o wszystkie niezbędne kwestie bezpieczeństwa, w tym konieczność ochrony danych firmy w chmurze. 

Cechy, które powinien posiadać Cloud Engineer 

Odnoszący sukcesy Cloud Engineer bez wątpienia powinien być wysoko wykwalifikowany w zakresie technologii. Wiele osób na tym stanowisku może wykazać się szerszą wiedzą, która nie ogranicza się do zasad przetwarzania danych w chmurze. Dobra orientacja w zagadnieniach, takich jak bezpieczeństwo w sieci, zasoby komputerowe, aplikacje oraz znajomość rynku, na którym działa firma, będą postrzegane jako duże atuty.
 
Dobry Cloud Engineer jest w stanie skutecznie komunikować się z innymi, także tymi, którzy mają mniej techniczne nastawienie. Raportowanie o rozwoju dla kierownictwa wyższego szczebla będzie dużą częścią pracy na tym stanowisku, podobnie jak negocjacje z dostawcami i innymi zainteresowanymi stronami. Warto również zauważyć, że nawet najlepsi w tej dziedzinie mają świadomość, że nieustannie się uczą.
 
Zdarza się, że Cloud Engineer pracuje sam, zaś w innych przypadkach jako członek zespołu. Na tym stanowisku niezbędna jest umiejętność pracy pod presją, ponieważ różne obszary działalności firmy będą oczekiwać od specjalisty szybkich i zdecydowanych rozwiązań. Osoby pracujące na pozycji Cloud Engineer są zdeterminowane i skoncentrowane oraz bardzo biegłe w rozwiązywaniu nawet najbardziej złożonych problemów. 

Kwalifikacje i umiejętności techniczne – jak zostać Cloud Engineerem?  

Istnieje kilka uznanych programów afiliacyjnych, które mogą pomóc w ubieganiu się o stanowisko Cloud Engineera. Obejmują one między innymi Amazon Web Services, IBM, Microsoft Azure i Google Cloud. Praktyczna znajomość niektórych z poniższych aplikacji: Linux, Python, Java, Golang, Rust, Linux, Networking, Server Management, Docker i Kubernetes (K8s) mogą być pomocne przy aplikacji na takie pozycje.
 
Podczas ubiegania się o pracę na stanowisku Cloud Engineera ważne mogą okazać się formalne kwalifikacje akademickie. Stopień licencjata jest często wymogiem, najlepiej na kierunkach pokrewnych inżynierii komputerowej, zarządzaniu systemami informatycznymi, informatyce, technologii informatycznej lub inżynierii. Inne kwalifikacje we wszystkich obszarach, które dotyczą chmury, również będą postrzegane jako korzystne. 

Perspektywy rozwoju kariery – jaki jest następny krok w karierze po stanowisku Cloud Engineera? 

W zdobyciu pracy jako Cloud Engineer może pomóc wcześniejsze pełnienie rozmaitych ról. Należą do nich stanowiska takie jak: Cloud Architect, Cloud Software Engineer, Cloud Security Engineer oraz zarówno Front-End, jak i Back-End Developer. Osoby na stanowisku Senior Cloud Engineer ponoszą większą odpowiedzialność niż osoby na stanowisku średniego szczebla i często bardziej skupiają się w swojej pracy na dzieleniu się dobrymi praktykami, odzyskiwaniu danych po awarii, ciągłości biznesowej i zgodności. 

Wynagrodzenie – ile zarabia Cloud Engineer? 

Jak przystało na tak poszukiwaną rolę, pensje i pakiety świadczeń dla doświadczonych Cloud Engineerów są wysokie. 

Szukasz pracy?

Sprawdź najlepsze oferty pracy na naszej stronie internetowej.

Aplikuj teraz

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej