Four people around a table having a discussion

Rola Scrum Mastera ewoluowała w ostatnich czasach, ale jej podstawowe założenia nie uległy zmianie. Polega ona na kierowaniu, coachingu i inspirowaniu zespołu do przekształcania wizji w rzeczywistość. We wszystkich aspektach całego projektu, Scrum Mastera można określić jako osobę go-to, czyli taką, która ułatwia płynne przejście od pomysłów i koncepcji do produktów w docelowych ramach czasowych.

Zadania i obowiązki – co robi Scrum Master?

Jest to wysoce odpowiedzialna funkcja, z listą obowiązków, która obejmuje:

  • Tworzenie środowiska pracy, które sprzyja rozwijaniu talentów, usuwa przeszkody i inspiruje kreatywność  
  • Zmniejszanie do minimum elementów rozpraszających uwagę i przeszkadzających, aby zespół pracował jak najefektywniej  
  • Promowanie dynamiki zespołu, aby zmaksymalizować jego możliwości  
  • Coaching członków zespołu w zakresie wdrażania zasad Scrum i ich ogólnego wpływu na zespół  
  • Praca w ramach czasowych i budżetowych oraz upewnienie się, że wszyscy członkowie Scrum są świadomi tych kwestii  
  • Łączenie wymaganych elementów, w celu wzmocnienia całości, w tym wiedzy, umiejętności, doświadczenia i kreatywności

Cechy, które powinien posiadać Scrum Master

Zespół Scrum składa się z kilku bardzo zaangażowanych i silnie zmotywowanych osób, z których najbardziej oddany jest Scrum Master. Zarządzanie utalentowaną grupą, która pragnie odnieść sukces może być trudne, dlatego rola ta jest odpowiednia dla osoby, która posiada rozwinięte umiejętności komunikacyjne. Radzenie sobie ze stresem, gdy pojawia się presja, również będzie ważnym czynnikiem w tej pracy.

Choć rola ta pasuje raczej do osób, które uważają się za urodzonych liderów, warto zauważyć, że Scrum Master musi również umieć pracować w zespole. Umiejętność czytania ludzi i sytuacji powinna znajdować się na samym szczycie listy wymaganych atrybutów osób na tym stanowisku.

Scrum Masterzy często pełną rolę łącznika między członkami Scrum a światem zewnętrznym, dlatego powinni posiadać umiejętność nawiązywania współpracy z klientami, konsumentami, dostawcami i innymi interesariuszami. Stanowisko to wymaga od kandydata umiejętności rozwiązywania konfliktów, rozwoju osobistego, samodyscypliny i planowania strategicznego.

Kwalifikacje i umiejętności techniczne – jak zostać Scrum Masterem?

Odnoszących sukcesy Scrum Masterów charakteryzuje dogłębne zrozumienie zasad Scrum oraz koncepcji metodyki Agile. Istnieje kilka aplikacji, których znajomość może pomóc w tej roli, w tym Product Backlog, Sprint Backlog, Velocity Chart i Task Board, oraz narzędzia do zarządzania projektami Agile, w tym Jira, Clubhouse, Pivotal Tracker, Trello, ScrumDesk i VivifyScrum.

Wymagane wykształcenie akademickie potrzebne do tej roli będzie się różnić w zależności od pracodawcy, ale od większości Scrum Masterów oczekuje się tytułu licencjata na kierunkach związanych z informatyką. Głównym atutem kandydata będzie doświadczenie w programowaniu z wykorzystaniem metodologii Agile i Sprit wraz z certyfikatami takimi jak CSM (Certified Scrum Master).

Perspektywy rozwoju kariery – jaki jest następny krok w karierze po stanowisku Scrum Mastera?

Skuteczni Scrum Masterowie nieustannie się rozwijają, a ścieżka ich kariery doskonale to odzwierciedla. Wielu przechodzi na role mentorskie, nadzorując kariery innych Scrum Masterów, a niektórzy obejmują stanowiska, takie jak Product Owner, po części dlatego, że lubią być członkiem dynamicznego zespołu. W niektórych przypadkach, istnieje możliwość objęcia stanowisk, takich jak QA Director i Development Manager.

Wynagrodzenie – ile zarabia Scrum Master?

Scrum Masterzy bardzo dobrze zarabiają, zwłaszcza jeśli mają doświadczenie i udokumentowaną historię sukcesów.

Szukasz pracy?

Sprawdź najlepsze oferty pracy na naszej stronie internetowej.

Aplikuj teraz

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej