Man looking at his laptop

W czasach, gdy wzrasta liczba ataków na komercyjne systemy komputerowe, rola Security Architecta staje się niezwykle istotna. Osoby pracujące na stanowisku Security Architecta projektują, opracowują i wdrażają systemy, które zapobiegają przenikaniu złośliwego oprogramowania i innym włamaniom związanym z hakerami w sieci IT, pomagając w ten sposób organizacjom kontynuować ich działalność i zapobiegając pojawieniu się kosztownych i szkodliwych sytuacji.

Zadania i obowiązki – co robi Security Architect?

Na stanowisku Security Architecta spoczywa kilka ważnych obowiązków, w tym:

  • Przewidywanie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa i przeciwdziałanie im na czas  
  • Opracowywanie planów przyszłego bezpieczeństwa firmy oraz informowanie kierownictwa wyższego szczebla o postępach 
  • Wdrażanie nowego oprogramowania chroniącego przed włamaniami i monitorowanie odpowiednich postępów  
  • Podejmowanie ważnych, opartych na ryzyku decyzji dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z polityką firmy oraz przepisami krajowymi i międzynarodowymi  
  • Zrozumienie metod i taktyk stosowanych przez hakerów oraz odpowiednie reagowanie na ich działania  
  • Identyfikacja słabych punktów w systemach firmy i przekazywanie informacji o nich kierownictwu wyższego szczebla  
  • Ustawianie protokołów użytkownika dla odpowiednich osób i monitorowanie ich późniejszego wykorzystania

Cechy, które powinien posiadać Security Architect

Aby odnieść sukces na tym stanowisku, pracownik musi wykazać się kilkoma ważnymi cechami osobowymi. Należy do nich zdolność zrozumienia systemów komputerowych organizacji, naturalnie ciekawskie usposobienie oraz świadomość potrzeby zachowania ostrożności podczas obsługi cennych informacji. Pomocna będzie także intuicyjność, ekspresyjność oraz doskonałe umiejętności komunikacyjne.

Osoby pracujące na stanowisku Security Architecta muszą wiedzieć, jak tworzyć i instalować niezawodne systemy bezpieczeństwa, często w stosunkowo krótkim czasie oraz być w stanie monitorować ich skuteczność w sposób analityczny i obiektywny. Umiejętność testowania słabych punktów jest koniecznością i czasami będzie wykonywana z pomocą etycznego hakera.

Osoby pracujące na stanowisku Security Architect zasadniczo dobrze oceniają charaktery i mają chęć kontynuowania nauki w tym zakresie przez całą swoją karierę. To sektor, który ciągle się rozwija, dlatego osoba na tym stanowisku musi być elastyczna, inteligentna i otwarta na zmiany. W większych organizacjach działania Security Architecta będą miały duże znaczenie, dlatego sukces na tym stanowisku odniosą urodzeni liderzy z doskonałymi zdolnościami decyzyjnymi.

Kwalifikacje i umiejętności techniczne – jak zostać Security Architectem?

W większości przypadków Security Architectem może zostać osoba o dobrym wykształceniu akademickim, często po kierunkach, takich jak technologia informacyjna, cyberbezpieczeństwo, informatyka oraz z potencjalnym doświadczeniem w zakresie planowania biznesowego, tworzenia aplikacji, zarządzania ryzykiem IT lub analizy systemów. Często bardzo przydatna dla kandydata okazuje się certyfikacja od odpowiedniego organu, takiego jak Międzynarodowe Konsorcjum Certyfikacji Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych.

Niezbędne jest także dogłębne zrozumienie cyberbezpieczeństwa i jego wpływu na współczesny świat biznesu. Konieczna jest znajomość głównych systemów operacyjnych; Windows, UNIX i Linux wraz z obsługą sieci; LAN, WAN, VPN, routerów i zapór. Przydatna może się okazać także znajomość frameworków, takich jak COBIT. W tej roli ważna jest umiejętność gromadzenia informacji z abstrakcyjnych źródeł i przekształcania ich w praktyczne sposoby wspierania komercyjnego przedsiębiorstwa.

Perspektywy rozwoju kariery – jaki jest następny krok w karierze po stanowisku Security Architecta?

Osoby, które obejmują to stanowisko zwykle robią to po ukończeniu wyższych studiów, ale inni wybierają nieco okrężną drogę poprzez pracę w innych gałęziach biznesu. Rozwój kariery w przypadku Security Architecta często wiąże się z objęciem stanowisk, takich jak Senior Security Architect lub Lead Security Architect, a czasami nawet Director of Security.

Wynagrodzenie – ile zarabia Security Architect?

Pensja Security Architecta uzależniona jest od jego doświadczenia. Osoby o najwyższej pozycji mogą liczyć na bardzo satysfakcjonujące wynagrodzenie oraz imponujące pakiety świadczeń.

Szukasz pracy?

Sprawdź najlepsze oferty pracy na naszej stronie internetowej.

Aplikuj teraz

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej