Man looking at his laptop screen

Rola Software Architecta jest bardzo złożona, ponieważ wymaga od kandydata  projektowania i tworzenia rozwiązań programowych zgodnie z wytycznymi firmy lub klienta. Stanowisko, które często łączy dyscypliny potrzebne na wszystkich etapach tworzenia i wdrażania oprogramowania, wymaga eksperckiej wiedzy na temat cyklu eksploatacji aplikacji.

Zadania i obowiązki – co robi Software Architect?

Software Architect ma kilka ważnych obowiązków, w tym:

  • Identyfikacja rozwiązań programowych, które przyniosą korzyści użytkownikowi końcowemu  
  • Odpowiedzialność za projekty rozwoju oprogramowania i komunikowanie postępów kierownictwu wyższego szczebla  
  • Rozwijanie talentów w zespole programistycznym i budowanie kultury ciągłego doskonalenia  
  • Zapewnianie wsparcia w zakresie systemu ticket dla interesariuszy i rejestrowanie wszystkich etapów tworzenia oprogramowania  
  • Sprawdzanie i testowanie kodu projektu i prowadzenie prac naprawczych nad potencjalnymi błędami  
  • Praca z odpowiednimi narzędziami i technologiami pozwalającymi doskonalić systemy i procesy  
  • Utrzymywanie działań w ramach budżetu i ograniczeń czasowych przy równoczesnym osiąganiu pożądanych rezultatów

Cechy, które powinien posiadać Software Architect

Przeciętny Software Architect nie istnieje. Kandydaci na tym stanowisku muszą wykazać się determinacją, aby być najlepszymi w swojej dziedzinie. To rola, która pasuje do utalentowanych osób posiadających analityczny umysł i potrafiących pracować pod presją, zwłaszcza gdy interesariusze stawiają wymagania. Wówczas poziom stresu rośnie.

W roli Software Architecta niezbędne są doskonałe umiejętności komunikacyjne, które przydatne będą w pracy ze współpracownikami i użytkownikami końcowymi z innych części firmy. Komunikatywność kandydata jest także konieczna podczas prezentowania koncepcji i relacjonowania wyników członkom kierownictwa wyższego szczebla. Przy tym bardzo ważne będzie opanowanie i cierpliwość, ponieważ nie wszyscy członkowie zespołu są zaawansowani technicznie. Należy zauważyć, że osoby odnoszące sukcesy na stanowisku Software Architect są w stanie szybko analizować problemy i proponować rozwiązania w celu zminimalizowania zakłóceń biznesowych. Powinny one także posiadać duże umiejętności przywódcze, które przydadzą się przy kierowaniu zespołami inteligentnych technicznie specjalistów.

Kwalifikacje i umiejętności techniczne – jak zostać Software Architectem?

Wybrany kandydat będzie musiał wykazać się znajomością specjalistycznych narzędzi, stworzonych do pracy dla Software Architecta, który działa we wszystkich sektorach branży. Do tych narzędzi można zaliczyć Enterprise Architect, Lucidchart, Visual Paradigm, Mermaid, Graphviz i Microsoft Visio.

Odpowiedni kandydaci na stanowisko Software Architecta muszą posiadać wykształcenie wyższe, zazwyczaj na takich kierunkach jak informatyka, inżynieria oprogramowania, informatyka czy systemy informacyjne. Certyfikaty takie jak SOA Architect i IT Architect, mogą być pomocne w aplikacji na to stanowisko.

Perspektywy rozwoju kariery – jaki jest następny krok w karierze po stanowisku Software Architecta?

Kandydaci na stanowisko Software Architecta mają często doświadczenie w pracy w roli Developera, Senior Developera, Technical Leada, Associate Architecta i Junior Software Architecta. Na dalszych etapach kariery Software Architecta pojawić się mogą możliwości objęcia stanowisk, takich jak Technical Manager, Senior Developer, IT Architecture Manager, IT Director i Technical Director.

Wynagrodzenie – ile zarabia Software Architect?

Software Architect to bardzo ważne stanowisko w świecie korporacyjnym, dlatego kandydat może spodziewać się dobrego wynagrodzenia i obiecującego pakietu świadczeń.

Szukasz pracy?

Sprawdź najlepsze oferty pracy na naszej stronie internetowej.

Aplikuj teraz

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej