Współczesny świat biznesu opiera się na efektywnym wykorzystaniu technologii komputerowej, aby działać, odnosić sukcesy i pomyślnie się rozwijać. Inżynierowie DevOps odgrywają istotną rolę we wspieraniu korporacji we wszystkich sektorach przemysłu poprzez wdrażanie procesów, systemów i metodologii mających na celu budowanie sukcesu. Zasadniczo rola specjalisty DevOps jest związana z usprawnianiem procesów i przepływów pracy. 

 Zadania i obowiązki - Co robi DevOps?  

  • Rozwój działającej infrastruktury zgodnie z potrzebami firmy  
  • Zapewnienie wsparcia dla użytkowników końcowych i pomaganie im w maksymalnym wykorzystaniu infrastruktury  
  • Zapewnienie bezpieczeństwa aplikacji i systemów oraz odpowiedniej ochrony przed zagrożeniem ze strony cyberprzestępców  
  • Współpraca z innymi członkami zespołu DevOps w tworzeniu skutecznych i wydajnych aplikacji  
  • Odpowiedzialność za wszystkie aspekty DevOps, w tym zarządzanie danymi, tworzenie aplikacji i dostarczanie usług  
  • Raportowanie do kadry kierowniczej wyższego szczebla i innych zainteresowanych stron w sprawie postępu odpowiednich zmian  

Cechy, które powinien posiadać DevOps  

Najlepsi specjaliści DevOps charakteryzują się różnorodnymi cechami osobowości, z których najważniejszą jest umiejętność dobrej komunikacji i współpracy z innymi, także z osobami, które nie są tak biegłe w sprawach technicznych. Posiadają oni również wszechstronną wiedzę na temat aktualnych aplikacji, uzupełnioną o zrozumienie technologii, które dopiero nadejdą. 

Kandydaci będą musieli wykazać się niekiedy dużą automotywacją i doskonałą umiejętnością pracy w zespole. Konieczne jest także ciągłe pamiętanie o wymaganiach interesariuszy, a także rozumienie konkretnych potrzeb biznesowych. Niezbędna jest dogłębna wiedza na temat chmury i jej wpływu na organizację komercyjną. 

Z uwagi na to, że rola ta jest słusznie uważana przez innych pracowników za bardzo złożoną, zdarzają się sytuacje, w których specjalista DevOps będzie musiał samodzielnie oceniać, testować i monitorować swoją pracę. Na tym stanowisku ważne jest proaktywne podejście i zdolność do wykazywania się cierpliwością podczas wyjaśniania procesów i systemów.   

Kwalifikacje i umiejętności techniczne - Jak zostać DevOpsem?  

Jak przystało na stanowisko techniczne, od specjalistów DevOps wymagana jest dobra znajomość takich zagadnień, jak technologie integracyjne, sieci, integracja w chmurze i tym podobne. Zwykle mają solidne wykształcenie akademickie, najczęściej przynajmniej tytuł licencjata z powiązanych dziedzin, takich jak informatyka, matematyka, technologie informacyjne, eksploracja danych, analityka biznesowa i analiza systemowa. Bardzo cenione jest również doświadczenie w pisaniu skryptów w językach programowania takich jak Golang, Java, JavaScript, Perl, Python, Ruby i Rust. Certyfikaty od głównych dostawców chmury, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud (GCP) lub Microsoft Azure są również przydatne w DevOps.  

Oprócz posiadania odpowiednich kwalifikacji, odnoszący sukcesy profesjonaliści DevOps wiedzą, jak na co dzień korzystać z różnorodnej gamy narzędzi i aplikacji. To, które z nich będą wykorzystywane zależeć będzie od indywidualnej roli i zastosowanej metodologii CI/CD, ale lista zawiera takie pozycje jak Jenkins, Docker, Kubernetes, Nagios, Vagrant, Ansible, Puppet i Git do kontroli źródeł.  

Perspektywy rozwoju kariery - Jaki jest następny krok w karierze po stanowisku DevOpsa?  

Osoby, które zostają specjalistami DevOps, często wywodzą się z innych dziedzin informatyki, w tym z działów projektowania stron internetowych, programowania, kodowania i zarządzania bazami danych. Kolejnymi krokami rozwoju w DevOps, są stanowiska starszych inżynierówi DevOps, Cloud Managerów i dyrektorów IT. To rozwojowa rola, więc możliwości awansu mogą i prawie na pewno będą się poszerzać.  

Wynagrodzenie - Ile zarabia DevOps?  

Utalentowani specjaliści DevOps są bardzo poszukiwani, a to znajduje odzwierciedlenie w pensji i pakietach świadczeń.  

Szukasz pracy?

Sprawdź najlepsze oferty pracy na naszej stronie internetowej.

Aplikuj teraz

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej