A man sitting down smiling at laptop in front of him

IT Director zajmuje bardzo ważną pozycję we wszystkich korporacjach. Ponosi ogólną odpowiedzialność za sieci, systemy, sprzęt, oprogramowanie i operacje przetwarzania danych w chmurze organizacji. To ciekawe stanowisko, które przyciąga osoby o doskonałych umiejętnościach zarządzania ludźmi, zorganizowanym sposobie myślenia i dobrym zrozumieniu wszystkich spraw technologicznych.

Zadania i obowiązki - Co robi IT Director?

IT Director ma wiele obowiązków, w tym:

  • Ogólne zarządzanie operacjami technicznymi, w tym zarządzanie zróżnicowanym zespołem wykwalifikowanych specjalistów IT  
  • Dążenie do osiągnięcia kilku istotnych celów biznesowych i raportowanie postępów innym dyrektorom  
  • Skuteczne zarządzanie środkami bezpieczeństwa w celu zminimalizowania zagrożeń dla bezpieczeństwa  
  • Zwiększanie poziomu zadowolenia użytkowników końcowych poprzez ciągłe ulepszanie odpowiednich aplikacji  
  • Współpraca z kierownikami działów, użytkownikami systemu i innymi interesariuszami w celu zapewnienia maksymalnej efektywności operacji IT  
  • Organizowanie aktualizacji, migracji i wymian narzędzi sprzętowych i programowych  
  • Przygotowanie odpowiedniej polityki naprawczej po awarii i odpowiednich planów awaryjnych w firmie

Cechy, które powinien posiadać IT Director

Jak przystało na stanowisko tej rangi, skuteczny IT Director musi wyróżniać się kilkoma cechami. Do najważniejszych należy zrozumienie aplikacji technicznych, które są obecnie dostępne, a także tych, które się pojawią. Atutem jest nastawienie, które łączy analityczne i metodyczne myślenie, a niezbędną cechą jest umiejętność skupienia się na szczegółach przy równoczesnym spojrzeniu z szerszej perspektywy.

Odpowiedni kandydaci muszą się także odznaczać wyjątkowo dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi, niezależnie od tego, czy wysłuchują rozmawiają z członkami zespołu, czy przekazują informacje techniczne innym dyrektorom. Czasami konieczne jest sporządzanie raportów, dlatego od kandydata oczekuje się, że będzie potrafił zrobić to w sposób bezpośredni, jak i pisemny. Osoby pracujące na stanowisku dyrektorów IT mogą okazyjnie spodziewać się pracy pod ogromną presją, dlatego zdolność do zachowania spokoju jest zdecydowanym plusem dla kandydata.

Na tym stanowisku niezbędne są wysoko rozwinięte umiejętności przywódcze oraz zdolność do wydobywania z ludzi, tego co najlepsze. IT Directorzy są odpowiedzialni za ogólne planowanie wydatków, dlatego duży nacisk kładzie się na umiejętności finansowe, w tym prognozowanie.

Kwalifikacje i umiejętności techniczne - Jak zostać IT Directorem?

W większości przypadków potencjalni pracodawcy szukają kandydatów, którzy posiadają tytuł licencjata lub magistra na kierunkach takich, jak technologia informacyjna, informatyka, inżynieria komputerowa i zarządzanie przedsiębiorstwem. Niezbędne może się okazać także doświadczenie w pracy z odpowiednimi systemami komputerowymi, w zależności od konkretnej roli.

Chociaż IT Director niekoniecznie musi biegle posługiwać się językami komputerowymi, dobre zrozumienie mocnych i słabych stron każdego z nich pozwoli mu zajść daleko. Zespoły rekrutacyjne mogą także poszukiwać kandydatów, którzy zdobyli kwalifikacje lub certyfikaty z zarządzania w środowisku korporacyjnym.

Perspektywy rozwoju kariery - Jaki jest następny krok w karierze po stanowisku IT Directora?

Istnieje kilka ról, które mogą doprowadzić na stanowisko IT Directora, w tym m.in.: Software Engineer, Software Developer, IT Manager, Assistant IT Director, Cybersecurity Engineer i Web Developer. Na dalszym etapie kariery pojawić się mogą możliwości objęcia takich stanowisk, jak Chief Executive Officer, Director of Operations lub Managing Director.

Wynagrodzenie - Ile zarabia IT Director?

Wynagrodzenia i pakiety świadczeń IT Directorów są bliźniacze do stanowisk dyrektorskich w innych sektorach.

Szukasz pracy?

Sprawdź najlepsze oferty pracy na naszej stronie internetowej.

Aplikuj teraz

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej