A man working on his laptop

IT Project Manager odgrywa kluczową rolę w każdej organizacji biznesowej. Osoba pracująca na tym stanowisku nadzoruje i organizuje stworzenie, wdrożenie i sprawne działanie wszystkich aspektów infrastruktury IT firmy. Do tych aspektów można zaliczyć zarówno standardowe pakiety oprogramowania, skomplikowane i specjalistyczne aplikacje oraz wdrażanie sprzętu i oprogramowania. Kluczową częścią roli jest często planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) mające na celu poprawę wydajności całej firmy.

Zadania i obowiązki - Czym zajmuje się IT Project Manager?  

W zakres kompetencji IT Project Managera wchodzi wiele obowiązków, w tym:

  • Prowadzenie spotkań planistycznych projektów z kierownictwem wyższego szczebla, kierownikami działów i odpowiednimi członkami zespołu  
  • Zapewnianie realizacji projektów w całości, w ramach budżetu i zgodnie z ustalonymi harmonogramami  
  • Nadzorowanie postępów projektów i zgłaszanie potencjalnych problemów do odpowiednich osób  
  • Zlecanie i interpretacja odpowiednich dokumentów, w tym umów, planów, rysunków itd.  
  • Współpraca z klientami, interesariuszami, dostawcami i wykonawcami w celu usprawnienia procesów  
  • Przegląd ukończonych instalacji w celu usprawnienia realizacji przyszłych projektów  
  • Zarządzanie zespołami osób zarówno w firmie, jak i poza nią, aby zmaksymalizować wyniki i zminimalizować potencjalne problemy  
  • Zrozumienie wszystkich stosownych przepisów, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych, które mogą wpłynąć na legalność realizacji projektów IT

Cechy, które powinna posiadać osoba na tym stanowisku

Odnoszący sukcesy IT Project Managerowie zazwyczaj posiadają kilkuletnie doświadczenie w pracy na takim stanowisku, a także formalne kwalifikacje w takich dziedzinach jak inżynieria, informatyka, administracja biznesowa czy zarządzanie przedsiębiorstwem. Wymagana jest także praktyczna znajomość metodologii zarządzania projektami powszechnie stosowanymi w IT, takich jak Agile, Waterfall i Scrum.   

Jest kilka cech osobowych, które pomagają w tej roli. IT Project Manager musi być w stanie działać pod wpływem dużego stresu, a nawet wtedy analizować problem z szerszej perspektywy. Ważną cechą jest zdolność dbania o szczegóły, a dużym atutem ‒ metodyczne podejście.

Niezbędne do pracy na tym stanowisku są dobre umiejętności komunikacyjne, niezależnie od tego, czy postępy projektów są raportowane dyrektorom firmy, czy partnerom biznesowym z całego łańcucha dostaw. W pracy na tym stanowisku będą chwile, w których na próbę zostaną wystawione umiejętności przywódcze IT Projec Managera, dlatego zdolność do zachowania spokoju w pracy pod presją jest bardzo przydatna. Oprócz tego, osoby pracujące na tym stanowisku muszą wiedzieć, kiedy aktywnie działać, a kiedy delegować zadania.

Częścią definicji stanowiska Project Managera jest umiejętność skoncentrowania się i zarządzania czasem własnym i zespołu, gdy do zrealizowania jest kilka rzeczy na raz.

Kwalifikacje i umiejętności techniczne - Jak zostać IT Project Managerem?

Ponieważ zarówno umiejętności IT, jak i zarządzania projektami są ważne w przypadku IT PM, istnieje szereg kwalifikacji, które mogą być istotne dla tej roli.

Do kwalifikacji IT można zaliczyć certyfikaty Microsoft lub Cisco, a w przypadku osób z doświadczeniem w pomocy technicznej certyfikat CompTIA lub równoważny.

Poszukiwane kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami obejmują: certyfikat PRINCE2, Scrum i PMP. 

Perspektywy rozwoju kariery - Jaki jest następny krok w karierze po stanowisku IT Project Managera (IT PM)?

Oferty pracy dla IT Project Managerów są dostępne na szczeblach niższych, pośrednich i wyższych, a osoby z największym doświadczeniem często będą pracować jako Senior lub Lead IT Project Managerowie. Powyżej tego szczebla, na dalszych etapach kariery mogą się pojawić możliwości objęcia stanowiska IT Directora, Head of IT, a nawet Chief Technical Officera (CTO).

Wynagrodzenie - Ile zarabia IT Project Manager?

Jak przystało na stanowisko wyższego szczebla w wymagającym, często stresującym środowisku, IT Project Manager może oczekiwać bardzo dobrej pensji, często z doskonałym pakietem świadczeń. Wynagrodzenia będą oczywiście zależeć od doświadczenia i parametrów faktycznej roli, ale mogą być imponujące.

Szukasz pracy?

Sprawdź najlepsze oferty pracy na naszej stronie internetowej.

Aplikuj teraz

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej