A woman sitting in front of the computer with headphones on, smiling

Wszystkie role IT Support zyskują na znaczeniu w globalnych przedsiębiorstwach, po części dlatego, że korporacje w coraz większym stopniu polegają na swoich sieciach, systemach i aplikacjach. IT Support Specialist ma kluczowy wkład we wszystkie aspekty infrastruktury firmy, w tym sprzęt, oprogramowanie i chmurę. To zróżnicowana, ciekawa i satysfakcjonująca praca.

Zadania i obowiązki - Czym zajmuje się IT Support Specialist?

W zakres kompetencji IT Support Specialist wchodzi kilka ważnych obowiązków, w tym:

  • Zapewnianie wsparcia technicznego wszystkim pracownikom oraz klientom, użytkownikom końcowym i odpowiednim interesariuszom  
  • Pomoc w szerokim zakresie zagadnień, w tym w problemach z połączeniem, dostępem do danych, awariami sieci, słabą wydajnością komputera i migracją do chmury  
  • Uruchamianie i instalacja aktualizacji, napraw, programów serwisowych i transferów danych  
  • Rozwiązywanie problemów z różnymi urządzeniami, w tym drukarkami, skanerami, komputerami stacjonarnymi i laptopami, urządzeniami przenośnymi i serwerami  
  • Tworzenie IT ticketów za pomocą oprogramowania ticket-tracking i monitorowanie postępów poszczególnych ścieżek zadań

Cechy, które powinien posiadać IT Support Specialist

Skuteczny IT Support Specialist ma solidną, wszechstronną wiedzę na temat wszystkich aspektów IT. Jest w stanie rozwiązywać problemy szybko i efektywnie, zachowując przy tym spokojne i metodyczne podejście do wykonywanej pracy. Innym ważnym aspektem tej roli jest umiejętność wyjaśniania zagadnień technicznych personelowi nietechnicznemu, dlatego cierpliwość i zrozumienie to niezbędne cechy aplikującego.

Zaletą kandydata jest umiejętność wykazania się metodycznym podejściem do rozwiązywania problemów oraz zdolność do zachowania kontroli nad chaosem. Konieczną cechą kandydata na to stanowisko jest dbałość o szczegóły, podobnie jak elastyczność rozwiązywaniu potrzeb różnych działów. Na tym stanowisku, oprócz pracy zespołowej, mogą pojawić się zadania do wykonania indywidualnie, dlatego kluczowa jest tu automotywacja.  

Znacznie większe szanse na sukces mają osoby, które potrafią się wykazać postawą can-do. Pozytywne nastawienie i umiejętność radzenia sobie ze stresem są bardzo ważne, aby użytkownicy końcowi mieli pewność, że ich potrzeby informatyczne są w dobrych rękach.

Kwalifikacje i umiejętności techniczne - Jak zostać IT Support Specialist?

Aby odnieść sukces w IT Support, kandydaci muszą mieć dużą wszechstronną wiedzę na temat IT, w tym języków programowania, marketingu cyfrowego, cyberbezpieczeństwa, tworzenia oprogramowania, nauki o danych, pisania technicznego, programowania full stack i popularnych systemów operacyjnych.

Od kandydata wymaga się tytułu licencjata, najlepiej na kierunku, takim jak informatyka, programowanie komputerowe, technologia informacyjna lub inżynieria komputerowa. W przypadku staży i praktyk, dyplomy ukończenia szkół są koniecznością.

Perspektywy rozwoju kariery - Jaki jest następny krok w karierze po stanowisku IT Support Specialist?

Osoby, które odnoszą sukcesy w rolach IT Support mogą spodziewać się obiecującej ścieżki kariery. Istnieje wiele ról, które mogą stać się dostępne dla osób, które mają udokumentowane doświadczenie na tym stanowisku, w tym specjalizacje w zakresie cyberbezpieczeństwa, zarządzania programami i projektami, przetwarzania danych w chmurze i programowania. Wówczas w przyszłości będą mieli możliwość objęcia takich stanowisk, jak Senior IT Manager, Director of Tech i Lead Systems Engineer.

Wynagrodzenie - Ile zarabia IT Support Specialist?

Wynagrodzenia na stanowiskach IT Support są niezwykle satysfakcjonujące i obejmują obiecujący pakiet świadczeń.  

Szukasz pracy?

Sprawdź najlepsze oferty pracy na naszej stronie internetowej.

Aplikuj teraz

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej