Good CIO

Poszukujesz do swojej organizacji eksperta na stanowisko Chief Information Officer (CIO)? Oto 6 najważniejszych kwestii, jakie powinieneś ustalić, zanim rozpoczniesz rekrutację.

Chief Information Officer (CIO), nazywany także dyrektorem ds. technologii informacyjnej albo dyrektorem IT, jest odpowiedzialny za planowanie, wdrażanie, rozwój, i utrzymanie systemów bezpieczeństwa w firmie zgodnie z celami strategicznymi organizacjami. To bardzo odpowiedzialne zadanie, które powinno być powierzone wykwalifikowanemu ekspertowi. Jednak znalezienie odpowiedniej osoby na to stanowisko zależy m.in. od prawidłowego zdefiniowania roli i potrzeb organizacji. Co warto ustalić przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego?

1. Ustal zakres odpowiedzialności CIO

Zadania Chief Information Officera powinny przede wszystkim odzwierciedlać potrzeby technologiczne i informacyjne organizacji. Dyrektor ds. IT standardowo odpowiada za wdrażanie systemów informatycznych w firmie, które powinny spełniać cele określone przez zarząd. Do obowiązków CIO należy zazwyczaj także nadzorowanie programów wykorzystywanych w organizacji oraz zarządzanie zespołem pracowników technicznych odpowiedzialnych za infrastrukturę cyfrową.

2. Zdefiniuj najważniejsze zadania dla Twojej firmy

Obowiązki Chief Information Officera różnią się w zależności od wielkości organizacji oraz wyzwań, z jakimi mierzy się firma. Najczęściej należą do nich, m.in.:

  • Audyt systemów informatycznych w celu zidentyfikowania obszarów ryzyka i szans technologicznych oraz przygotowywanie szczegółowych raportów na temat jakości ich działania;
  • Rozwijanie i wdrażanie strategii oraz polityk dotyczących systemów informacyjnych i telekomunikacyjnych w organizacji;
  • Ustalanie i monitorowanie budżetów działu IT oraz zarządzanie polityką outsourcingową;
  • Współpraca z CEO oraz z zespołami specjalistów, aby zdefiniować i określić wymagania dotyczące systemów informatycznych w organizacji;
  • Zarządzanie zespołami IT i kształtowanie struktury działu technologicznego;
  • Przewodzenie i wspieranie liderów w zarządzaniu zmianą;
  • Monitorowanie nowości technologicznych na rynku wraz z oceną ich potencjału oraz zastosowania w organizacji.

3.  Określ wymagania względem wykształcenia i edukacji

Dyrektorzy ds. IT mogą pochwalić się dyplomem inżyniera lub magistra IT. Poza formalnym wykształceniem, CIO powinien wykazać się także bogatym, wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz praktyką na stanowisku developera lub kierownika projektów IT.

4. Sprecyzuj, jakich umiejętności twardych oczekujesz

CIO poza wieloletnim doświadczeniem praktycznym, powinni również posiadać szerokie umiejętności techniczne i behawioralne. Eksperci na tym stanowisku płynnie poruszają się w środowisku IT oraz dobrze znają systemy operacyjne, języki programowania (Java, C, Python, C++, JavaScript, C#, PHP, .Net, R, etc.) czy narzędzia programistyczne.

5. Opisz, jakie kompetencje miękkie są ważne na tym stanowisku

Umiejętności twarde, jak np. rozumienie środowiska biznesowego, znajomość legislacji prawnych i etycznych są niezbędne w pracy CIO, zwłaszcza przy zarządzaniu ryzykiem, danymi osobowymi (GDPR) oraz bezpieczeństwem. Jednak współpraca z zarządem i wieloma, często złożonymi zespołami wymaga również kompetencji miękkich.

CIO powinien wyróżniać się także dyscypliną pracy, etyką zawodową i doskonałą organizacją. Regularne śledzenie i monitorowanie rozwiązań i nowinek technologicznych pozwoli mu natomiast skutecznie wprowadzać w organizacji innowacje, które w dłuższej perspektywie pozwolą osiągnąć firmie technologiczną przewagę konkurencyjną.  Zdolności interpersonalne, w tym negocjacyjne oraz umiejętność słuchania pozwoli natomiast efektywnie komunikować się ze wszystkimi interesariuszami i z sukcesem realizować poszczególne projekty.

6. Przedstaw transparentną ofertę płacową

Dyrektor ds. IT ze znacznym doświadczeniem – powyżej 10 lat lub więcej – może liczyć na wynagrodzenie brutto w wysokości pomiędzy 30 tys. a 78 tys. zł miesięcznie. Twoja oferta nie powinna zatem odstawać od średniej rynkowej.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby porozmawiać poufnie o tym, jak możemy pomóc Ci pozyskać najlepsze talenty z odpowiednimi umiejętnościami.

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej
Dołącz do ponad tysiąca czytelników!
Otrzymuj bezpłatny newsletter z cotygodniową porcją porad.