Cybersecurity Analyst to niezwykle odpowiedzialna rola, zwłaszcza w świetle tak licznych nagłośnionych w ostatnim czasie przypadków wycieków bezpieczeństwa i kradzieży danych, w związku z czym korporacje we wszystkich sektorach przemysłu kładą duży nacisk na pozyskiwanie właściwych osób na odpowiednie stanowiska. Wykwalifikowany i utalentowany Cybersecurity Analysta będzie prawdopodobnie bardzo poszukiwany zarówno na obecnym, jak i na przyszłym rynku pracy.

Zadania i obowiązki – co robi Cybersecurity Analyst? 

Praca na stanowisku Cybersecurity Analyst obejmuje kilka ważnych obowiązków, w tym: 

  • Uzyskiwanie dogłębnego zrozumienia infrastruktury IT firmy oraz znalezienie sposobów na jak najlepszą jej ochronę. 
  • Stały monitoring aktywności zarówno wewnątrz, jak i poza infrastrukturą i odpowiednie reagowanie na potencjalne problemy. 
  • Wykazywanie się rzetelną wiedzą o najnowszych osiągnięciach zarówno w sferach bezpieczeństwa, jak i technologii. 
  • Nadzorowanie strategii odzyskiwania po awarii i przestojach systemu, aby zapewnić optymalną ciągłość biznesową. 
  • Projektowanie i modernizowanie nowych i istniejących systemów bezpieczeństwa, kiedy to konieczne.
  • Organizowanie etycznych prób hakowania w celu oceny bezpieczeństwa systemu.
  • Identyfikowanie słabości w systemie, w tym tych odnoszących się zarówno do zamierzonych, jak i przypadkowych naruszeń bezpieczeństwa 
  • Opracowanie raportów dla kierownictwa wyższego szczebla i innych interesariuszy oraz informowanie o ich wynikach 

Cechy dobrego Cybersecurity Analysty

Najlepsi na stanowisku Cybersecurity Analysty zazwyczaj charakteryzują się naturalną podejrzliwością, ale i ciekawością. Na tym stanowisku sprawdzają się osoby o wysokich umiejętnościach technicznych, które potrafią dostosować się do zmian i podchodzą do każdego zadania w sposób sumienny i metodyczny. Niezbędną cechą wszystkich kandydatów będzie także dogłębne zrozumienie sposobu działania cyberprzestępców.   
 
Praca na tym stanowisku będzie wymagała regularnego komunikowania się z kierownikami wyższego szczebla, kierownikami działów, klientami i innymi zainteresowanymi stronami, dlatego osoby odnoszące sukces na stanowisku Cybersecurity Analysty muszą posiadać umiejętność skutecznego komunikowania się, w tym wyjaśniania spraw technicznych osobom o mniejszym zapleczu technicznym. 
 
Na tym stanowisku sprawdzą się również świetni menedżerowie, którzy potrafią zmobilizować zespół, zwłaszcza w obliczu zagrożenia cybernetycznego. Reagowanie na incydenty w następstwie poważnego naruszenia bezpieczeństwa danych może być stresujące, dlatego umiejętność spokojnej pracy pod presją będzie dużym plusem.

Kwalifikacje i umiejętności techniczne – jak zostać Cybersecurity Analystą? 

Osoba odnosząca sukcesy na stanowisku Cybersecurity Analysty będzie miała do dyspozycji kilka zaawansowanych technologicznie aplikacji. Dlatego korzystne jest posiadanie doświadczenia w pracy z narzędziami, które pomagają w monitorowaniu bezpieczeństwa sieci, wykrywaniu włamań do sieci, testach penetracyjnych, oprogramowaniu antywirusowym, szyfrowaniu i skanowaniu pod kątem luk w zabezpieczeniach sieci. 
 
Odpowiedni kandydaci na stanowisko Cybersecurity Analysty mają tytuł licencjata lub magistra uzyskany na odpowiednim kierunku, takim jak technologia informatyczna, cyberbezpieczeństwo lub informatyka, często mają też akredytację w zakresie cyberbezpieczeństwa, np. CEH, CISM, CISSP lub CompTIA Security+.

Perspektywy rozwoju kariery – jaki jest następny krok w karierze po stanowisku Cybersecurity Analysty? 

Osoby, które zdobyły umiejętności i doświadczenie w pracy na stanowisku Cybersecurity Analysty, często będą miały możliwość pracy na kilku zaawansowanych stanowiskach. Należą do nich Ethical Hacker, Senior Penetration Tester, Security Consultant, Security Engineer, Security Director i Lead Security Architect.

Wynagrodzenie – ile zarabia Cybersecurity Analysta? 

Na tych, którzy odniosą sukces w roli Cybersecurity Analysty, czekają wysokie zarobki i atrakcyjne pakiety świadczeń.
 

Szukasz pracy?

Sprawdź najlepsze oferty pracy na naszej stronie internetowej.

Aplikuj teraz

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej