Ochrona danych jest niezwykle istotną kwestią dla współczesnego świata biznesu, zwłaszcza w korporacjach, które wykorzystują, przetwarzają i przechowują poufne informacje. Pracodawcy oczekują, że Data Protection Officerzy (DPO) zapewnią ścisłą zgodność ze wszystkimi stosownymi przepisami i będą na co dzień nadzorować prawidłowe wykorzystanie danych w firmie.   

Zadania i obowiązki – co robi Data Protection Officer?  

Do tego stanowiska przypisany jest szereg istotnych obowiązków, w tym: 

  • Wdrożenie w firmie Polityki Ochrony Danych i zapewnienie jej przestrzegania w całej organizacji. 
  • Tworzenie wytycznych dla wszystkich pracowników i sprawdzanie, czy są konsekwentnie przestrzegane.  
  • Organizowanie szkoleń dla odpowiednich pracowników, zarówno w siedzibie firmy, jak i w lokalizacjach zewnętrznych. 
  • Mentoring i monitorowanie osób zajmujących się przetwarzaniem danych w firmie oraz wspieranie rozwoju utalentowanych osób w zespole. 
  • Dostarczanie, w razie potrzeby, informacji kierownictwu wyższego szczebla, często dotyczących danych szczególnie chronionych. 
  • Zapewnienie, że wszystkie dane są aktualne, oraz że przestrzegane są zasady dotyczące niszczenia danych.  

Cechy, które powinien posiadać Data Protection Officer  

Od kandydatów na Data Protection Officerów wymaga się różnych kompetencji personalnych, w tym umiejętności skutecznego komunikowania się z pracownikami oraz osobami na wyższych stanowiskach kierowniczych. Kolejną ważną cechą jest umiejętność wykazania się dogłębną znajomością aktualnych przepisów dotyczących ochrony danych, a także świadomością przyszłych przepisów.  

Osoby pracujące dla dużych korporacji muszą znać międzynarodowe praktyki oraz wymogi prawne. Formalne kwalifikacje, które mogą pomóc w ubieganiu się o to stanowisko, obejmują stopnie licencjata na odpowiednim kierunku, takim jak bezpieczeństwo informacji, biznes międzynarodowy lub informatyka. Kandydatowi pomoże także ukończenie dostępnego na rynku kursu na Data Protection Officera.  

W wymiarze osobistym inspektorzy ochrony danych muszą wykazywać się dyskrecją przy pracy z informacjami wrażliwymi oraz wiedzieć, jak w odpowiedni sposób postępować z ważnymi danymi osobowymi. Dużą zaletą będzie analityczne podejście do przetwarzania danych, a także umiejętność sumiennej i spokojnej pracy nawet w warunkach dużej presji.  

Kwalifikacje i umiejętności techniczne – jak zostać Data Protection Officerem?  

Skuteczni Data Protection Officerowie muszą posiadać rozwinięte umiejętności informatyczne oraz solidną wiedzę na temat infrastruktury informatycznej organizacji. Rozwój i przyswajanie nowych technologii może i będzie wpływać na zmianę zakresu obowiązków na tym stanowisku, dlatego osoba pełniąca tę funkcję będzie musiała umieć dostosować się do zmian. W większych korporacjach może być kilku inspektorów ochrony danych, z których każdy posiada własny zestaw specjalistycznych umiejętności.  

Niezbędna jest wyczerpująca praktyczna znajomość konkretnych przepisów, takich jak europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Istnieje kilka aplikacji istotnych dla tego stanowiska, w tym SolarWinds, Wired Relations, LogicGate i privIQ. Doświadczenie z jedną z nich lub tym bardziej ze wszystkimi może okazać się dużym atutem. 

Perspektywy rozwoju kariery – jaki jest następny krok w karierze po stanowisku Data Protection Officera?  

W objęciu stanowiska Data Protection Officera może pomóc wcześniejsze doświadczenie w kilku sektorach, takich jak zarządzanie informacjami, bezpieczeństwo informacji, przetwarzanie danych, wdrażanie polityki prywatności, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, zasoby ludzkie, bezpieczeństwo cybernetyczne i wiele innych. Doświadczeni DPO mogą po odpowiednim czasie obejmować stanowiska wyższego szczebla w podobnym obszarze.  

Wynagrodzenie – ile zarabia Data Protection Officer?  

Nawet na niższych stanowiskach w organizacji inspektorzy ochrony danych mogą liczyć na bardzo korzystne pakiety wynagrodzeń. Na najwyższych szczeblach DPO odgrywają ważną rolę w korporacji, a ich pensje odzwierciedlają ich znaczenie. 

Szukasz pracy?

Sprawdź najlepsze oferty pracy na naszej stronie internetowej.

Aplikuj teraz

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej