Podczas gdy Back-End Developerzy skupiają się na tej części operacji komputerowych, której użytkownik zwykle nie widzi, Front-End Developer pracuje nad czymś dokładnie odwrotnym. Kiedy używasz w pracy ekranu do rozmaitych celów, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w jego tworzeniu brał udział Front-End Developer. W wielu przypadkach to właśnie ten specjalista zmienia wizje projektantów stron internetowych w rzeczywistość. 

Zadania i obowiązki - Co robi Front-End Developer?  

Zakres odpowiedzialności Programisty Front-End obejmuje różne obowiązki, w tym:  

  • Nadzór nad strukturą i designem stron internetowych oraz nad tym, aby były one jak najbardziej przyjazne dla użytkowników 
  • Tworzenie aplikacji skierowanych do użytkowników i monitorowanie ich skuteczności  
  • Współpraca z innymi specjalistami i interesariuszami, aby zapewnić szybkość i stabilność obsługi użytkownika  
  • Zrozumienie potrzeb firmy oraz współpraca z odpowiednim personelem w celu zapewnienia maksymalnej efektywności stron internetowych  
  • Współpraca z Back-End Developerami, aby wszystkie strony działały zgodnie z briefami  
  • Zmiana szaty graficznej i zawartości istniejących stron z myślą o użytkownikach, klientach i współpracownikach 

Cechy, które powinien posiadać Front-End Developer  

Aby odnieść sukces jako Programista Front-End, należy wykazać się dużą dbałością o szczegóły i pedantyczną naturą. Osoby, które są niezwykle zorganizowane i metodyczne, będą dobrze przygotowane do radzenia sobie z presją, która może wzrosnąć w okresach wzmożonej pracy. Istotne są doskonałe umiejętności zarządzania czasem, a także zdolność rozwiązywania problemów, które inni mogą postrzegać jako zbyt złożone. 

Na rynku pracy, Front-End Developerzy zwykle mają już doświadczenie zawodowe lub  posiadają kwalifikacje w pokrewnych dziedzinach, takich jak tworzenie stron internetowych, inżynieria w chmurze i programowanie. W niektórych organizacjach rola Front-End Developera łączy się z rolą Back-End Developera.  

Front-End Developerzy muszą mieć dużą wiedzę na temat różnych aspektów pracy, w tym środowisk hostingowych, systemów framework, zarządzania bazami danych i języków programowania.  Jest to stanowisko, na którym można z łatwością pracować w różnych sektorach, o ile dana osoba potrafi dobrze zrozumieć wymagania biznesowe firmy.  

Kwalifikacje i umiejętności techniczne - Jak zostać Front-End Developerem?  

Istnieje wiele aplikacji technologicznych, które musi znać Front-End Developer, w tym HTML, CSS, bazy danych i praca z API. Dobrze widziane jest również doświadczenie z jednym lub kilkoma popularnymi frameworkami JavaScript FE, takimi jak React, Vue lub Svelte. Ze względu na swój charakter jest to praca wysoce techniczna, dlatego osoby, które odnoszą sukces, uważnie obserwują przyszłe zmiany w dziedzinie oprogramowania, interfejsów użytkownika, sprzętu i przetwarzania danych w chmurze.  

Niektórzy programiści Front-End mają wykształcenie wyższe na jednym z odpowiednich kierunków, często w dziedzinie informatyki, tworzenia stron internetowych, programowania, technologii informacyjnej lub zaawansowanej matematyki. Coraz bardziej popularnym sposobem na zdobycie stanowisk front-endowych stają się Bootcampy.  

Perspektywy rozwoju kariery - Jaki jest następny krok w karierze po stanowisku Front-End Developera?  

Poprzednie role, które mogą prowadzić do objęcia stanowiska w obszarze front-endu, mogą obejmować Back-End Developera, Cloud Engineera i DevOps Engineera. Na dalszych etapach kariery pojawić się mogą możliwości objęcia stanowisk Senior, Fullstack Developera lub IT Directora. Wyższe stanowiska będą niewątpliwie oznaczać pracę nad poważniejszymi projektami. 

Wynagrodzenie - Ile zarabia Front-End Developer?  

Wynagrodzenia na stanowiskach juniorskich są stosunkowo dobre, a wraz z rozwojem kariery stają się szczególnie atrakcyjne. 

Szukasz pracy?

Sprawdź najlepsze oferty pracy na naszej stronie internetowej.

Aplikuj teraz

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej