Woman smiling into the camera

We wszystkich typach korporacji IT Manager ponosi dużą odpowiedzialność, polegającą głównie na organizowaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu funkcjonowania systemów komputerowych, a także sieci i aplikacji, które pomagają w prowadzeniu działalności przedsiębiorstwa. Zakres kompetencji różni się w zależności od firmy, ale w większości przypadków do obowiązków osób pracujących na tym stanowisku będzie także należało zarządzanie zespołem specjalistów IT.

Zadania i obowiązki - Co robi IT Manager?

Na IT Managerze spoczywa wiele obowiązków, w tym:

  • Zapewnianie dokładności i integralności odpowiednich aplikacji sprzętowych i programowych  
  • Regularne sprawdzanie bezpieczeństwa systemu  
  • Wdrażanie harmonogramów szkoleń dla wszystkich członków zespołu, a okazjonalnie dla pozostałych pracowników  
  • Organizowanie regularnych audytów systemu, często we współpracy z IT Auditorem  
  • Zarządzanie rocznymi budżetami działu i zgłaszanie takich informacji kierownictwu wyższego szczebla  
  • Inicjowanie i zarządzanie dużymi projektami informatycznymi zgodnie z potrzebami biznesowymi i ograniczeniami budżetowymi, w tym aktualizacjami systemu i migracjami  
  • Ocena możliwości poprawy poprzez inspirujące przywództwo i innowacje w produktach i procesach IT

Cechy, które powinien posiadać IT Manager

Osoby odnoszące sukcesy na stanowisku IT Managera muszą wykazać się różnorodnymi cechami osobowymi, w tym umiejętnością zarządzania ludźmi i motywowania ich w pozytywny i skuteczny sposób. Działy IT składają się często ze zróżnicowanej grupy utalentowanych osób i ważne jest to, aby IT Manager potrafił pobudzić ich do działania w celu osiągnięcia przez zespół pożądanych celów.

Umiejętność dobrego zarządzania czasem jest niezbędna, zwłaszcza w przypadku instalowania nowych systemów. W niektórych sytuacjach IT Manager będzie odpowiedzialny za wyjaśnianie nowych technologii innym, w tym kierownictwu wyższego szczebla, dlatego skuteczne umiejętności komunikacyjne będą miały szczególne znaczenie.

To także rola, w której konieczne jest dokładne zrozumienie infrastruktur IT i ich wpływu na biznes. Oczywiście od kandydata wymaga się solidnej wiedzy na temat istniejących aplikacji, ale także zdolności do bacznego analizowania innowacji w technologii informacyjnej, kiedy się pojawią. To trudna rola i wymaga osoby o wielu talentach.

Kwalifikacje i umiejętności techniczne - Jak zostać IT Managerem?

Chociaż duża część roli IT Managera może koncentrować się na zarządzaniu członkami zespołu i procesami biznesowymi, IT Manager powinien wykazać się kilkoma umiejętnościami technicznymi. Potencjalni pracodawcy mogą oczekiwać znajomości zagadnień takich jak: języki programowania, systemy operacyjne, przepisy prawa, cyberbezpieczeństwo, analiza danych i zarządzanie projektami.

Wymagane kwalifikacje mogą różnić się w zależności od roli, ale generalnie od kandydata wymaga się wcześniejszego doświadczenia w pracy w dziale IT, a także wykształcenia wyższego. Kandydat musi ukończyć odpowiedni kierunek studiów, taki jak informatyka, technologia informacyjna, systemy informacyjne, zarządzanie biznesem lub media cyfrowe. Korzystne może okazać się także doświadczenie w kierowaniu zespołami projektowymi w powiązanej dyscyplinie.

Perspektywy rozwoju kariery - Jaki jest następny krok w karierze po stanowisku IT Managera?

Osoby, które dostają pracę na stanowisku IT Managera, często wcześniej pracowały na stanowisku Software Engineera, Program Managera, Full Stack Developera lub Project Managera. Na dalszych etapach kariery pojawić się mogą możliwości objęcia stanowisk takich, jak Senior IT Manager, IT Director, Director of IT Services i Chief Information Officer.

Wynagrodzenie - Ile zarabia IT Manager?

IT Managerowie mają do odegrania bardzo ważną rolę we współczesnym świecie biznesu i ich pensje oraz pakiety świadczeń odzwierciedlają to znaczenie.

Szukasz pracy?

Sprawdź najlepsze oferty pracy na naszej stronie internetowej.

Aplikuj teraz

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej