Candidate Pulse slot 4

Tradycyjne ścieżki kariery opierały się na rozpoczęciu pracy na najniższym szczeblu i powolnym awansowaniu na kolejne, wyższe stanowiska w obrębie jednej organizacji. Nie było nic nadzwyczajnego w pracy w tej samej branży i często w tej samej firmie przez całe życie zawodowe.

Dzisiejszy rynek pracy jest o wiele bardziej dynamiczny i pracownicy coraz częściej korzystają z różnych opcji rozwoju zawodowego. Częste zmiany pracy i branży są postrzegane jako oznaka sukcesu. Talent jest towarem deficytowym, co oznacza, że najbardziej wykwalifikowani kandydaci mogą szybko awansować – jeśli tylko tego chcą. Niektórzy pracownicy mają jednak inne priorytety, takie jak utrzymanie właściwego work-life balance.

Strategie rozwoju zawodowego ulegają ciągłym zmianom. Ale jak to wygląda w praktyce? Firma Michael Page w okresie od połowy lipca do września przeprowadziła ankietę wśród 6286 kandydatów z całej Europy, by zrozumieć ich odczucia względem przekwalifikowania i zmiany ścieżki kariery w 2021 roku.

Współczesne ścieżki kariery są dynamiczne

Czasy, kiedy sukces zawodowy był definiowany przez stabilność zatrudnienia w obrębie jednego działu, minęły. Niemal połowa (47%) kandydatów, wśród których przeprowadziliśmy ankietę, stwierdziła, że zmienili branżę od czasu rozpoczęcia swojej ścieżki kariery. Nie jest to jednak jedyny sposób rozwoju pracowników – 45% respondentów przyznało, że otrzymali awans, pracując cały czas w tej samej firmie.

Kiedy jest dobry czas na zmianę?

Zapytaliśmy kandydatów, jak długo byliby skłonni pozostać na tym samym stanowisku przed dokonaniem zmiany. Ponad jedna trzecia (35%) kandydatów wybrała okres od trzech do pięciu lat, a najczęstszym wskazaniem były trzy lata. Z drugiej strony, 40% ankietowanych stwierdziło, że decyzja o zmianie zależy od dynamiki firmy, co sugeruje, że elastyczne podejście pracodawcy jest niezbędne do planowania skutecznych ścieżek awansu.

Z ilu stanowisk składa się kariera?

Rozwój ścieżki kariery wymaga inwestycji czasu i energii, a nie wszyscy kandydaci są zmotywowani do starania się o awans bądź przekwalifikowanie się. Około 15% respondentów jest przekonanych, że znaleźli już odpowiednie stanowisko i nie potrzebują zmiany. Liczba ta jednak wydaje się niewielka w porównaniu z tymi, którzy myślą, że będą pracowali na dwóch (18%), trzech (18%) lub czterech (7%) różnych stanowiskach w trakcie trwania swojej kariery. 11% twierdzi, że będzie ich pięć lub więcej.

Wielu kandydatów nie traci czasu. Około 62% z nich już dokonało zmiany swojej ścieżki zawodowej (38%) lub są w trakcie przekwalifikowania (24%). Tylko 10% respondentów twierdzi, że nigdy nie myśleli o zmianie swojej kariery. Wśród nich 46% jest przekonanych, że obecna praca jest do nich idealnie dopasowana, podczas gdy 22% myśli, że zmiana stanowiska byłaby zbyt skomplikowana lub ryzykowna. Wreszcie, około 12% kandydatów mówi, że myśleli o zmianie, ale nie wiedzą, czy się na nią zdecydują.

Motywacja do zmiany

Czego spodziewają się kandydaci zmieniając swoje stanowisko lub zawód? Ponad połowa (56%) respondentów chce uczyć się nowych rzeczy, podczas gdy 46% widzi potencjał w otwarciu się na nowe możliwości i lepszą ścieżkę kariery.

Jednak rozwój zawodowy nie jest jedynym priorytetem dzisiejszych poszukiwaczy pracy. Wielu kandydatów pragnie poczucia spełnienia w swoim życiu zawodowym. Niemal 39% ankietowanych chce pracować dla firmy silnie nastawionej na realizację swoich celów, podczas gdy 32% poszukuje ścieżki kariery, która byłaby bardziej zgodna z ich wartościami. Inne obowiązki i zainteresowania pracowników są również istotne – dla 41% kandydatów ważne jest utrzymanie work-life balance.

Nawet na dzisiejszym, dynamicznym rynku pracy zmiana kariery jest rzadko nagłą decyzją. Około 41% kandydatów twierdzi, że podjęcie decyzji zajęło im wiele miesięcy lub lat, z kolei 32% z nich zostało zmuszonych do zmiany przez konkretne wydarzenie, takie jak utrata pracy (23%), kryzys związany z pandemią COVID-19 (14%) lub wpływ kultury czy struktury firmy (13%).

Rozwój umiejętności drogą do sukcesu

To, że kandydat chce zmienić swoją ścieżkę kariery, nie oznacza, że posiada odpowiednie do tego kwalifikacje. Około 37% ankietowanych stwierdziło, że w ramach przekwalifikowania wzięli udział w dodatkowym szkoleniu, przy czym 19% z nich musiało w tym celu zrezygnować z pracy. Z kolei 36% nie widziało potrzeby skorzystania z kursów. Około 29% wszystkich respondentów poddało się ocenie umiejętności lub otrzymało wskazówki od profesjonalistów.

Employer branding ma znaczenie

Organizacje mogą zainspirować się wynikami naszych badań, które pokazują, że kandydaci są skłonni pracować dla firm, które dbają o rozwój zawodowy pracowników i tworzą przyjazną kulturę organizacyjną. Jeśli chcesz porozmawiać z jednym z naszych konsultantów o tym, jak Michael Page może pomóc ci odnaleźć właściwe talenty dla twojej organizacji, lub omówić wyniki naszej najnowszej ankiety, skontaktuj się z nami.

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej
Dołącz do ponad tysiąca czytelników!
Otrzymuj bezpłatny newsletter z cotygodniową porcją porad.