Rozmowa kwalifikacyjna służy przyszłemu pracodawcy do sprawdzenia, czy dany kandydat posiada kompetencje wymagane na określonym stanowisku. Oto zestaw standardowych pytań, które pozwolą wstępnie zweryfikować umiejętności kandydata.

W skrócie: plan rozmowy

Lista pytań zadanych podczas interview powinna być adekwatna do stanowiska, na które odbywa się rekrutacja oraz do struktury organizacyjnej firmy. Odpowiedzi kandydata pozwolą ci ocenić rodzaj i stopień zaawansowania nabytych przez niego kompetencji: komunikatywność, zdecydowanie, umiejętności przywódcze, radzenie sobie z podejmowaniem ryzyka, umiejętność pracy zespołowej, dyspozycyjność, itp.

Jakie są wyznaczniki kompetencji?

Z reguły pracodawca wie, kogo szuka, opracowując na potrzeby rekrutacji precyzyjny profil odpowiedniego kandydata. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej odpowiedzi kandydata są punktowane, a ostateczny wynik ma decydujący wpływ na podjęcie decyzji o zatrudnieniu. Na przykład, zadając proste pytanie: „Opowiedz mi o sytuacji, kiedy zastosowałeś nowe podejście do problemu”, można określić w skali od jednego do pięciu, czy dany kandydat posiada doświadczenie oraz pożądane kompetencje, czy też jest zupełnie niedoświadczony w weryfikowanym obszarze. Odpowiedzi kandydata pozwolą ci również sprawdzić, jakie są jego mocne i słabe strony oraz czy jest wystarczająco zmotywowany i chętny do uczenia się nowych umiejętności. A może jego reakcje ujawnią negatywne podejście do tego zadania?

Sprawdzian kluczowych kompetencji

Nasze blisko 40-letnie doświadczenie w roli rekruterów pozwoliło nam opracować scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej, który podpowiada, jak sprawdzić umiejętności kandydata. Oto lista pięciu kluczowych obszarów kompetencji, które należy zweryfikować podczas interview:

• Kompetencje indywidualne

To weryfikacja takich cech kandydata jak: elastyczność, stanowczość, wytrwałość, wiedza, niezależność, umiejętność podejmowania ryzyka i asertywność. Propozycja pytania: Opowiedz mi o sytuacji, kiedy twoja praca lub pomysł został zakwestionowany. Jak się wtedy zachowałeś?

• Kompetencje menedżerskie

Ten obszar polega na sprawdzeniu, czy kandydat posiada umiejętności przywódcze, jest gotowy zarządzać ludźmi, traktuje innych podmiotowo, wykazuje zrozumienie zasad panujących w firmie, potrafi myśleć strategicznie, umie zarządzać projektami i dokonywać audytu. Propozycja pytania: Opowiedz o sytuacji, kiedy przyczyniłeś się do osiągnięcia celu przez grupę, którą dowodziłeś.

• Kompetencje analityczne

Sprawdzają, czy kandydat umie podejmować samodzielne decyzje, jest innowacyjny, ma analityczny umysł, potrafi rozwiązywać problemy, szybko się uczy, przykłada wagę do szczegółów. Propozycja pytania: Podaj przykład sytuacji, kiedy zaproponowałeś całkowicie nowe rozwiązanie problemu.

• Kompetencje interpersonalne

Ten obszar sprawdza kompetencje społeczne kandydata, jego umiejętności przywódcze oraz pracy w zespole. Propozycja pytania: Opisz sytuację, kiedy musiałeś współpracować z innymi osobami.

• Kompetencje motywacyjne

Tu weryfikacji podlegają takie cechy kandydata jak: przedsiębiorczość, elastyczność, energiczność, motywacja, zorientowanie na wynik, inicjatywa i nastawienie na jakość. Propozycja pytania: Podaj przykład sytuacji, kiedy ciężka praca dała ci największe poczucie spełnienia.

Na koniec

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pracodawcy oczekują autentycznych odpowiedzi, nawiązujących do życiowych i zawodowych doświadczeń kandydata. Pytania, które pozwalają sprawdzić umiejętności kandydata, wcale nie są podchwytliwe. Ich celem jest znalezienie osoby, która idealnie wpasuje się w potrzeby organizacji.
Jeśli szukasz pracy, odwiedź sekcję „dla kandydatów”.
CV przesłane w tym formularzu nie będą rozpatrywane.

Rekrutuj z Michael Page

Dołącz do ponad tysiąca czytelników!
Otrzymuj bezpłatny newsletter z cotygodniową porcją porad.