Ubiegłoroczny kryzys związany z pandemią sprawił, że transformacja cyfrowa awansowała w hierarchii priorytetów przedsiębiorstw. Dzięki digitalizacji wiele firm może kontynuować działalność i jednocześnie odkrywać nowe metody pracy oraz utrzymywania relacji z klientami. W wyniku pandemii Covid-19 58% firm wdrożyło lub przyspieszyło realizację projektów technologicznych. Tak wynika z międzynarodowej ankiety przeprowadzonej przez PageGroup, która objęła ponad 1200 dyrektorów zarządzających, dyrektorów HR oraz dyrektorów ds. technologii w Polsce, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Austrii i Szwajcarii.

Zróżnicowane tempo wprowadzania transformacji cyfrowej

Jakich jeszcze danych dostarcza ankieta? Jednym z głównych, płynących z niej wniosków, jest to, że transformacja cyfrowa odbywa się w różnym tempie w różnych organizacjach i jest ściśle powiązana z wielkością przedsiębiorstwa. 

Przed pandemią brak równowagi w tym względzie był wyraźnie dostrzegalny. Podczas gdy technologie i innowacje były priorytetem dla 58% dużych i 44% średnich przedsiębiorstw, zaledwie 6% małych firm podążało w tym kierunku.

Istnieją również niewielkie różnice związane z działaniami strategicznymi wdrażanymi przez firmy w obliczu pandemii Covid-19. Mimo iż wszystkie przedsiębiorstwa podkreślają, że wdrożenie pracy zdalnej było ich najważniejszą inicjatywą, to w technologie lub rozwój technologiczny zainwestował większy odsetek średnich firm (51%), niż dużych (45%) i małych przedsiębiorstw (36%). Część małych firm podjęła się dywersyfikacji swojej działalności biznesowej (38%). W mniejszym stopniu stała się ona udziałem średnich przedsiębiorstw (33%), natomiast duże firmy nie brały jej nawet pod uwagę. Jednak w tej ostatniej grupie 38% firm zainwestowało w szkolenia cyfrowe dla swoich pracowników, czego nie praktykowały firmy małe i średnie.

Kluczowe obszary i stanowiska w dobie transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowa stała się priorytetem dla większości przedsiębiorstw. W co konkretnie firmy planują inwestować najwięcej? Istnieją trzy znaczące obszary, wspólne dla wszystkich organizacji, bez względu na ich wielkość:  tworzenie oprogramowania (41%), cyfrowa transformacja relacji z klientem (39%) i CRM/ERP (38%). W przypadku dużych przedsiębiorstw do priorytetów inwestycyjnych zalicza się też cyberbezpieczeństwo, wskazane przez 37% respondentów (w przypadku firm średnich i małych było to odpowiednio 31% i 21%). 

Jak z kolei prezentuje się kwestia inwestycji w talenty? Z danych uzyskanych dzięki naszej ankiecie wynika, że większość firm nie stworzyła jeszcze stanowisk o znaczeniu strategicznym, związanych z technologią i innowacjami. 38% ankietowanych odpowiedziało, że nie posiada stanowiska dyrektora IT, 55% nie dysponuje stanowiskiem analityka danych, a 56% respondentów nie zatrudnia analityków biznesowych IT. 

Aby zaspokoić potrzebę pozyskania talentów w związku z realizowanymi inwestycjami, firmy będą potrzebowały pięciu kluczowych stanowisk z obszaru IT i technologii cyfrowych:

  • Dyrektor IT – stanowisko kluczowe w kontekście kierowania cyfrową transformacją firmy i zagwarantowania integracji technologii z procesami.
  • Analityk danych – jego głównym zadaniem jest interpretacja danych i wsparcie podczas podejmowania strategicznych decyzji biznesowych.
  • Analityk biznesowy IT – dysponuje wiedzą zarówno z zakresu technologii, jak i biznesu, jest pomostem pomiędzy potrzebami z obu tych obszarów.
  • Menedżer infrastruktury – osoba na tym stanowisku troszczy się o zagwarantowanie optymalnej funkcjonalności systemu w czasie, gdy wielu pracowników wciąż pracuje zdalnie.
  • Menedżer CRM – osoba odpowiedzialna za określanie strategii komunikacji z klientami, którzy coraz częściej korzystają z wielu kanałów sprzedaży; celem jej działań jest zwiększenie lojalności klientów.

Włączenie wspomnianych stanowisk pozwoli przedsiębiorstwom w bardziej efektywny sposób stawiać czoła największym wyzwaniom ostatnich miesięcy. Do grona tych wyzwań zaliczają się w szczególności: zmniejszenie produktywności (54%), trudności w rozwijaniu nowych możliwości biznesowych (45%) oraz trudności w efektywnym zarządzaniu relacjami z klientami (29%). Należy podkreślić, że 24% średnich przedsiębiorstw napotkało również przeszkody we wdrażaniu modelu pracy zdalnej – jest to większy odsetek niż w przypadku małych i dużych firm.

Chcesz uzyskać dostęp do wszystkich danych z naszej ankiety? Pobierz infografikę.

Pobierz infografikę już dziś

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej
Dołącz do ponad tysiąca czytelników!
Otrzymuj bezpłatny newsletter z cotygodniową porcją porad.