Employee Value Proposition (EVP) to zestaw unikatowych korzyści, które pracownik otrzymuje w zamian za umiejętności, zdolności oraz doświadczenie wnoszone do firmy. EVP definiuje niepowtarzalną esencję tożsamości przedsiębiorstwa. Określa powody, dla których ludzie są dumni ze swojej firmy oraz zmotywowani, by w niej pracować. Może tu chodzić na przykład o inspirującą wizję albo kulturę pracy, która wyróżnia ich obecnego pracodawcę. Jeśli EVP jest zintegrowana ze wszystkimi aspektami działalności biznesowej, wówczas łatwiej jest nie tylko zatrzymać najlepszych specjalistów, lecz również przyciągnąć talenty z zewnątrz. Oto kilka wskazówek dotyczących tworzenia atrakcyjnej marki pracodawcy:

Zbadaj, jak postrzegana jest firma

Stworzenie silnej, a zarazem realnej EVP wymagać będzie od ciebie zrozumienia, w jaki sposób twoja marka oraz kultura firmy są postrzegane zarówno przez obecnych, jak i potencjalnych pracowników. Dlaczego wybrali lub chcą wybrać akurat twoją markę? Co wyjątkowego w niej dostrzegają? Co cenią najbardziej w swoim miejscu pracy? Dlaczego pozostają w firmie? Dlaczego z niej odchodzą? Tego rodzaju informacje mogą być gromadzone za pomocą ankiet i badań fokusowych przeprowadzanych wśród członków zespołu, pracowników odchodzących z firmy lub kandydatów, którzy dopiero starają się otrzymać pracę w organizacji.

Ustal kluczowe elementy EVP

Stwórz interdyscyplinarny zespół, którego celem będzie zbadanie i ustalenie cech twojej firmy, które przez pracowników są cenione najbardziej. Zastosuj otrzymane w ten sposób informacje do opracowania EVP. Upewnij się przy tym, że odpowiedziałeś na poniższe pytania:

  • Czy EVP jest spójna z celami strategicznymi firmy?
  • Czy wyraźnie odróżnia cię od konkurencji?
  • Czy odzwierciedla faktyczny obraz pracy w twojej firmie?
  • Czy jest inspirująca?
  • Czy jest prosta, lecz wystarczająco pojemna, by zainteresować różne grupy ludzi?

Przetestuj założenia EVP z obecnymi pracownikami oraz z grupą osób z zewnątrz, aby dowiedzieć się, czy wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom kandydatów.

Zaistniej na rynku pracy

Określenie EVP to dopiero początek działań, które określane są mianem employer brandingu. Znajdź kreatywne i adekwatne sposoby zakomunikowania swojej marki osobom, które chcesz przyciągnąć do firmy. Zacznij od rozpowszechnienia informacji, które będą przedstawiały twoją firmę jako atrakcyjnego pracodawcę. Wykorzystaj do tego celu firmowe strony internetowe, ogłoszenia oraz akcje rekrutacyjne. Dzięki temu potencjalni kandydaci będą mogli ocenić, czy będą dobrze pasować do twojej organizacji. Konsekwentne promowanie atrakcyjnej EVP poprzez kampanie brandingowe oraz działania PR-owe lub marketingowe sprawi, że twoja firma będzie przez rynek pracy postrzegana pozytywnie, jako miejsce zdecydowanie warte uwagi.

Zadbaj, by idee odzwierciedlały rzeczywistość

Obecni pracownicy są twoim najpotężniejszym źródłem reklamy. Odgrywają także kluczową rolę w przyciąganiu kolejnych talentów do twojej firmy. Jeśli osoby, które zatrudniasz, mają pełnić rolę ambasadorów twojej marki, muszą poczuć, że obraz organizacji, który kreujesz na zewnątrz, jest spójny z tym, czego doświadczają każdego dnia pracując dla ciebie. Włącz idee EVP w takie działania przedsiębiorstwa jak: mechanizmy nagradzania i motywowania pracowników, wewnętrzna komunikacja, polityka firmy, plany biznesowe. Spraw, by codzienne funkcjonowanie organizacji wpływało na kreowanie i wzmacnianie twojej marki. Każdego roku dokonuj przeglądu założeń EVP. Upewniaj się, czy w dalszym ciągu znajdują one odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Jeśli szukasz pracy, odwiedź sekcję „dla kandydatów”.
CV przesłane w tym formularzu nie będą rozpatrywane.

Rekrutuj z Michael Page

Dołącz do ponad tysiąca czytelników!
Otrzymuj bezpłatny newsletter z cotygodniową porcją porad.