Kluczem do sukcesu firmy są ludzie. Zatem, aby poprawić efektywność organizacji, należy zrozumieć, co jest ważne dla kandydatów i co motywuje ich do pracy. Obie strony – zarówno pracownicy, jak i pracodawcy - powinni również poznać swoje potrzeby i dążyć wzajemnie do tego, aby jak najlepiej na nie odpowiedzieć. Najlepszym sposobem są szczere rozmowy, które pozwolą zidentyfikować możliwe do spełnienia oczekiwania względem miejsca pracy. 

W rekrutacjach odchodzi się już od transakcyjnego podejścia, zgodnie z którym głównym motywatorem do podjęcia pracy są pieniądze. Zmienia się także koncepcja tworzenia ofert pracy – odchodzi się od uniwersalnych, kierowanych do szerokiej grupy odbiorców opisów stanowisk na rzecz coraz bardziej spersonalizowanych i skupionych na celu pracodawcy. Nowe spojrzenie na proces rekrutacji powinno być połączone z wnikliwym zrozumieniem potrzeb pracowników, które jest możliwe dzięki przeprowadzaniu regularnych ocen i słuchaniu opinii zwrotnych. Dzięki temu, pracodawcy zwiększają szansę na przyciągnięcie i zatrzymanie w firmie najlepszych dostępnych na rynku kandydatów, uwzględniając zarówno obecne, jak i przyszłe potrzeby organizacji.  

Dobrze poprowadzony proces rekrutacyjny wyróżnia się otwartą i transparentną komunikacją oraz jasno określa ścieżkę kariery i możliwości rozwoju przyszłego pracownika. Dzięki temu potencjalny kandydat może wyobrazić sobie swoją rolę w przyszłej firmie, zespole oraz na konkretnym stanowisku.  

W pozyskaniu talentów mogą pomóc również pracownicy firmy, którzy są jej najlepszymi ambasadorami. Jak zatem sprawić, aby polecali organizację innym osobom?  


Kluczowy wniosek: Zrozumienie postaw i motywacji pracowników to pierwszy krok do budowania atrakcyjnego wizerunku pracodawcy, czyli employer brandingu. To w dłuższej perspektywie pozwoli przyciągnąć do firmy najlepszych kandydatów. 


Pracownicy jako head-hunterzy

Employer branding ma ogromną siłę, dlatego pracodawcy powinni zabiegać, aby ich pracownicy stali się największymi ambasadorami marki. W efekcie będą oni bardziej skłonni, żeby polecić organizację na zewnątrz, a nawet pozyskać kandydatów. Tak prowadzone rekrutacje mogą być o wiele bardziej skuteczne, ze względu na dostęp do szerszej listy sprawdzonych osób, większą przejrzystość i bezpośredniość w komunikacji oraz optymalne dopasowanie osobowości, również na poziomie osobistych relacji.  

Efektywność takich rekrutacji potwierdzają również wyniki badań, według których 36 proc. firm stosuje działania employer brandingowe, aby przyciągnąć managerów, co pozwala im szybciej i skuteczniej znaleźć kandydatów dopasowanych do organizacji.  

Coraz więcej firm stara się także ocenić poziom satysfakcji, zaangażowania czy lojalności swoich pracowników. Wykorzystywane są do tego np. roczne lub kwartalne ankiety. Dzięki nim można oszacować np. stopień zadowolenia osób zatrudnionych w organizacji, czy wesprzeć kadrę kierowniczą w skutecznym motywowaniu zespołów. 

Pracownicy, aby mogli zostać ambasadorami swojej firmy, muszą odczuwać satysfakcję z pracy. Pozyskanie od nich opinii zwrotnych pozwoli członkom zespołów rozwijać się, jak również zwiększy przejrzystość komunikacji. Finalnie szybciej będzie można dostrzec mocne strony zespołu, jak i ewentualne obszary wymagające wsparcia. Dzięki temu lider będzie mógł przewidzieć ewentualne problemy i wybrać najodpowiedniejszą taktykę zarządzania – taką, która będzie również stymulować zaangażowanie pracowników. 


Kluczowy wniosek: Pracownicy polecając swoją firmę znajomym, przekazują im szczere informacje o organizacji, które potencjalnym kandydatom pozwalają lepiej zrozumieć kulturę i istotę pracy w zespole. 


Kluczowe znaczenie ma rozwijanie umiejętności

Młodzi ludzie powinni pozyskać jak najwięcej umiejętności, zanim jeszcze skończą edukację. Dzięki temu łatwiej im będzie odnaleźć się we współczesnym świecie. Firmy dążące do utrzymania konkurencyjności na wymagającym rynku powinny również rozwijać wśród obecnych i przyszłych pracowników kompetencje miękkie oraz zachęcać ich do uczestniczenia w kluczowych dla danego biznesu szkoleniach. W lepszym zrozumieniu kompetencji miękkich, motywacji i osobowości potencjalnych kandydatów firmom mogą pomóc assessment center. 

W procesie rekrutacji, pracodawcy powinni w równym stopniu zwracać uwagę na umiejętności techniczne kandydatów oraz ich doświadczenie zawodowe, jak i ocenić cechy osobowościowe przyszłego pracownika, zwłaszcza jego kreatywność, możliwości przywódcze, czy zdolność dostosowywania się do środowiska.  

Takie kryteria oceny pozwolą wyróżnić trzy profile kandydatów: absolwentów z niewielkim doświadczeniem, osoby wykonujące niskopłatne, powtarzalne prace oraz kandydatów z doświadczeniem zawodowym na innym stanowisku lub z innego sektora. Reprezentanci każdej grupy powinni być oceniani indywidualnie, ze względu na różnice w historii zatrudnienia i posiadanych umiejętnościach.  

Ocena kompetencji kandydatów przy użyciu narzędzi typu symulacje rozmów problemowych czy dyskusje grupowe pozwoli wyłonić osoby z uniwersalnymi umiejętnościami – takimi, które mogą być wykorzystane również w innej organizacji oraz osoby z wysoko rozwiniętymi zdolnościami kognitywnymi, których nie udałoby się odkryć analizując tylko twarde kompetencje kandydata. 


Kluczowy wniosek: Ocena umiejętności kandydatów przy użyciu narzędzi typu symulacje rozmów problemowych czy dyskusje grupowe pozwala odkryć kompetencje miękkie kandydatów. 


Umiejętności miękkie w procesie rekrutacji  

W procesie rekrutacji kandydaci powinni być oceniani zarówno pod kątem umiejętności twardych, jak i kompetencji miękkich, które będą rozwijały się wraz z ewolucją zajmowanego stanowiska i przejmowania nowych ról w organizacji.  

W przyszłości specjaliści od rekrutacji powinni skoncentrować się na dwóch obszarach. Jednym z nich jest odnajdywanie właściwych osobowości wyróżniających się inteligencją emocjonalną i zdolnościami kognitywnymi. Drugim powinno być wspólne wypracowanie nowych kryteriów oceny najlepszych kandydatów.  

Pracownicy, jak i kandydaci, potrzebują zrozumienia i szacunku oraz muszą być traktowani indywidualnie. Aby zrekrutować do firmy najlepsze talenty, konieczne jest postawienie na personalizację sposobu zarządzania, który powinien rozpoczynać się od stworzenia odpowiedniego opisu stanowiska i opublikowania ogłoszenia o pracę, aż do momentu przeprowadzenia procesu onboardingowego dla nowej osoby.  


Kluczowy wniosek: Zarówno kandydaci, jak i pracownicy muszą być traktowani z szacunkiem i w sposób indywidualny. 


Więcej o Przyszłość rekrutacji

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej
Dołącz do ponad tysiąca czytelników!
Otrzymuj bezpłatny newsletter z cotygodniową porcją porad.