Różnorodność

Różnorodność

Zespół wyjątkowych ludzi

Inicjatywy będące częścią programu OpenPage są odzwierciedleniem naszych wartości i kultury. Naszym celem jest tworzenie środowiska pracy wolnego od uprzedzeń. Cenimy różnorodność, ponieważ wiemy, że pozwala ona dostrzegać różne perspektywy, pobudza kreatywność, wzmacnia umiejętność radzenia sobie z problemami i zwiększa stabilność zespołu. Tworzymy możliwości dla wszystkich pracowników – niezależnie od ich narodowości, pochodzenia, wieku, wyznania, poglądów, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Idea OpenPage oznacza, że doceniamy wyjątkowość każdej osoby i dbamy o to, by w pracy każdy mógł być w pełni sobą.

PageGroup zobowiązuje się działać zgodnie z tymi przekonaniami jako pracodawca i jako firma rekrutacyjna. Te zasady stosują się nie tylko do naszych własnych pracowników, ale również partnerów, klientów czy kandydatów. Różne inicjatywy, takie jak Women@Page, Parents@Page, Pride@Page, Ability@Page, Age@Page i Unity@Page reprezentują sześć głównych filarów naszej globalnej filozofii różnorodności.


Women@Page – Równe traktowanie i wynagrodzenie

Dbamy o to, by wszyscy pracownicy PageGroup byli tak samo traktowani, otrzymywali równe wynagrodzenie na tym samym stanowisku i mieli identyczne możliwości awansu i rozwoju – niezależnie od płci.

Nasze działania i inicjatywy obejmują: Globalny Program Mentorski, uruchomienie grupy Women@Page (Yammer), przegląd polityki firmy, regularne udostępnianie historii oraz przykładów rózwoju kariery w PageGroup, coroczne globalne kampanie z okazji „Międzynarodowego Dnia Kobiet” przedstawiające odnoszące sukcesy i inspirujące kobiety na całym świecie.


Pride@Page – U nas możesz być sobą

Program  Pride@Page wspiera naszych pracowników LGBT. Wierzymy, że w PageGroup każdy może czuć się w pełni sobą i być dumny z tego, kim jest.


Parents@Page – Twoja rodzina to nasz priorytet

Program Parents@Page, który ruszył w maju 2015 roku, ma na celu ułatwienie naszym pracownikom pogodzenia kariery zawodowej z życiem rodzinnym. Osobom, które są rodzicami lub opiekunami dzieci, zapewniamy możliwość elastycznego planowania pracy, regularnie badamy ich potrzeby związane z opieką oraz gwarantujemy pakiet świadczeń rodzicielskich.


Ability@Page – Niepełnosprawność Cię nie ogranicza

W ramach programu Ability@Page, który rozpoczął się w lipcu 2016 roku, pomagamy naszym pracownikom pokonywać bariery związane z niepełnosprawnością – zarówno fizyczne i technologiczne, jak i psychologiczne. Dbamy o to, by nasze biura, procedury i środowisko pracy były w pełni przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych.


Age@Page – Wiek to tylko liczba

W PageGroup poszukujemy i zatrudniamy osoby reprezentujące różne pokolenia, ponieważ doceniamy korzyści płynące z różnorodności doświadczeń.


Unity@Page – Różnorodność jest naszą siłą

Rozumiemy i promujemy korzyści wynikające ze współpracy osób pochodzących z różnych kultur i środowisk.

Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Aplikuj teraz