Dobroczynność

Dobroczynność

Działamy w dobrej sprawie

Działanie na rzecz innych to część naszej kultury. Żyjemy i pracujemy w społecznościach, którym służymy i zachęcamy wszystkich naszych ludzi do zaangażowania. Robimy wiele… i jesteśmy z tego dumni!

„PageGroup zmienia życie ludzi” – to nasze motto. Pracownicy PageGroup zmieniają także życie innych osób i całych społeczności. Dzięki wewnętrznym kanałom komunikacji możemy swobodnie dzielić się pomysłami na akcje dobroczynne.  To nasi pracownicy decydują o tym, w jakie działania się angażujemy!  Cenimy zarówno drobne, jak i większe inicjatywy, w które może zaangażować się całe biuro lub nawet cała firma. Nasi pracownicy podejmują różne rodzaje wyzwań, aby wspierać wybrane przez siebie inicjatywy.