Rozwój talentu

U nas nigdy nie przestajesz się uczyć

Jesteśmy zdeterminowani, aby się uczyć. W PageGroup skupiamy się na rozwijaniu umiejętności sprzedażowych, zapewniając Ci jasną ścieżkę awansu i szeroki wybór dopasowanych do Twoich potrzeb szkoleń, które pomogą Ci rozwinąć pełnię Twojego potencjału.

Łączymy nowoczesny e-learning z sesjami szkoleniowymi na żywo – dzięki temu możesz uczyć się w sposób, który jest dla Ciebie najlepszy. Niezależnie od tego, jakie są Twoje początkowe umiejętności, doświadczenia i ambicje, z pewnością skorzystasz z różnorodnych szkoleń, w których weźmiesz udział na każdym etapie swojej kariery – od konsultanta do dyrektora zarządzającego.


Business Induction:

Złożony z kilku modułów program Business Induction dostarcza nowo zatrudnionym konsultantom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy w PageGroup. Szkolenie, które odbywa się w pierwszych miesiącach pracy, skupia się na trzech obszarach:

  • Wiedza o naszej firmie, historii, markach, specjalizacjach, kulturze, wartościach i strategii
  • Umiejętności w zakresie rekrutacji i sprzedaży, zarządzanie procesem rekrutacyjnym oraz budowanie relacji z kandydatami i klientami
  • Know-how i narzędzia – wszystko, czego potrzebujesz, aby odnosić sukcesy jako konsultant

Podczas pierwszych miesięcy w PageGroup weźmiesz udział w licznych szkoleniach wprowadzających, które przyjmą formę wykładów, sesji grupowych, digital-learningu i indywidualnych spotkań z przełożonym.


Akademia Sprzedaży (Sales Academy)

Akademia Sprzedaży 1 (Sales Academy One)

Akademia Sprzedaży 1, przeznaczona dla początkujących konsultantów, pozwoli Ci zdobyć podstawowe umiejętności sprzedażowe i zbudować motywację. W czasie szkolenia dowiesz się, jak sprzedawać nasze usługi i rozwijać własną bazę klientów.

Akademia Sprzedaży 2 (Sales Academy Two)

Po kolejnych kilku miesiącach – podczas Akademii Sprzedaży 2 – rozwiniesz już posiadane umiejętności o nowe elementy. Nauczysz się, jak wykorzystywać okazje do nawiązania kontaktu i zadawać właściwe pytania, a także zapoznasz się z pogłębioną psychologią sprzedaży. Zdobędziesz narzędzia, które pozwolą Ci budować długotrwałe relacje z klientami, tworzyć możliwości biznesowe i maksymalizować sprzedaż.

Akademia Sprzedaży 3 (Sales Academy Three)

Kolejnym krokiem jest Akademia Sprzedaży 3. Dzięki temu szkoleniu, przeznaczonemu dla doświadczonych sprzedawców, osiągniesz szczyt swoich możliwości… i jeszcze więcej!


Szkolenia dla kadry zarządzającej (Management Development Program)

Skuteczne zarządzanie i przekazywanie wiedzy to klucz do sukcesu nie tylko naszych menedżerów, ale całego biznesu. Złożony z modułów program szkoleń dla kadry zarządzającej ma na celu rozwijanie i doskonalenie umiejętności zarządzania ludźmi, projektami i własną pracą.

MDP1 – to szkolenie dla nowych menedżerów, które pozwala im przygotować się do roli lidera i wziąć na siebie odpowiedzialność za zespół. Nauczysz się między innymi, na czym polega zarządzanie ludźmi, jak rozwijać biznes i osiągać wyniki, jak prowadzić coaching i zarządzać czasem.

MDP2 – podczas szkolenia, w którym weźmiesz udział po zdobyciu pierwszych doświadczeń w roli menedżera, nauczysz się rekrutować nowych konsultantów, oceniać wyniki pracowników, tworzyć plany sprzedażowe i zwiększać zaangażowanie, a także dowiesz się, jak ważna dla zespołu i naszego biznesu jest różnorodność.

MDP3 – podczas szkolenia przeznaczonego dla menedżerów z ponaddwuletnim doświadczeniem w zarządzaniu będziesz doskonalić już posiadane umiejętności. Dowiesz się między innymi, jak rozwijać już istniejące rynki i tworzyć nowe oraz jak rozpoznawać i rozumieć indywidualne motywacje pracowników.

Train the Trainer – to program dla pracowników, którzy zajmują się prowadzeniem szkoleń wewnątrz firmy. Zapewnia umiejętności i narzędzia potrzebne do tego, by stać się skutecznym i inspirującym trenerem.


Rozwój liderów

Program Rozwoju Liderów (Leadership Development Programme)

W ramach Programu Rozwoju Liderów doświadczeni menedżerowie wspólnie pracują nad odpowiedzią na pytanie, co to znaczy być dobrym liderem i zastanawiają się, jak osiągnąć ten cel. Zdobywają również praktyczne umiejętności związane z zarządzaniem i opracowują strategie działania.

Akademia Liderów (Leadership Academy)

Podczas Akademii Liderów nasi doświadczeni menedżerowie uczestniczą w wielotematycznych warsztatach i dzielą się najlepszymi praktykami z kolegami z całej Europy.

Rozwój wyższej kadry zarządzającej

Nasi dyrektorzy zarządzający mogą korzystać z wysokiej klasy coachingu i warsztatów, a także ze znakomitych programów oferowanych przez uczelnie biznesowe na całym świecie.


Szkolenia zewnętrzne

Naszą ofertę uzupełniają szkolenia zewnętrzne, przeznaczone nie tylko dla rekruterów, ale także dla pracowników innych działów firmy. Uczymy się między innymi zarządzania projektami, zarządzania relacjami z interesariuszami oraz budowania i utrzymywania zaangażowania klienta.


Bieżące doskonalenie umiejętności

Nauka w praktyce – W PageGroup łączymy szkolenia w sali wykładowej z intensywną nauką w praktyce – czyli podczas pracy. Na tej drodze będą Cię wspierali bardziej doświadczeni koledzy, w tym Twój bezpośredni przełożony.

Ewaluacja – Raz na pół roku spotkasz się ze swoim menedżerem podczas ewaluacji. Porozmawiacie o Twoich mocnych stronach i wspólnie określicie, nad czym musisz jeszcze popracować. Zrewidujesz swoje dotychczasowe cele, ustalisz nowe i stworzysz osobisty plan rozwoju na kolejnych kilka miesięcy. Takie spotkania – w połączeniu z regularnym feedbackiem – pozwolą Ci świadomie budować swoją karierę w PageGroup.

Ewaluacja 360° & coaching dla menedżerów

Dla menedżerów niezwykle cenne są uwagi i spostrzeżenia, które otrzymują od członków swojego zespołu, ludzi z teamu HR oraz własnych przełożonych podczas 360-stopniowych sesji coachingu. To pomaga im tworzyć plany działania i lepiej określać cele.