Praca zdalna nie obniża produktywności ani motywacji pracowników. A według ostatnich badań przeprowadzonych przez firmę Michael Page może nawet wywołać odwrotny skutek: wiele osób pracujących z domu twierdzi, że są bardziej zmotywowani, produktywni i zadowoleni niż wcześniej. 
 
Około 51,8% pracowników w Polsce przyznaje, że praca z domu zupełnie nie wpłynęła na ich produktywność, a ponad 37% z nich mówi, że nawet ją zwiększyła. 
Praca zdalna nie miała negatywnego wpływu na ich motywację, a wręcz przeciwnie: 27% pracowników czuło się bardziej zmotywowanych, a prawie 57% nie poczuło żadnej różnicy. 
Pracownicy równie pozytywnie oceniają poziom satysfakcji z pracy: ponad 45% wszystkich zatrudnionych było tak samo zadowolonych, co przed kwarantanną, a 32,5% poczuło jeszcze większą satysfakcję z pracy. 

Pracownicy chcą mieć możliwość pracy zdalnej 

Jeśli miałoby to zależeć od pracowników i osób poszukujących pracy, praca zdalna byłaby już regułą. 65% zatrudnionych osób chciałoby mieć możliwość pracy zdalnej w pełnym wymiarze godzin. 

Pomimo tego wielu pracowników nadal przychodziłoby do biura przez większą część tygodnia. Tylko 32,5% wybrałoby pracę z domu przez 4 dni lub więcej. Mając możliwość wyboru, większość zatrudnionych (42,5%) wybrałaby pracę z domu raz lub dwa razy w tygodniu. 

Prawie 82% wszystkich pracowników i osób poszukujących pracy oczekuje, że po kryzysie COVID firmy będą bardziej otwarte na politykę pracy zdalnej. 

Znaczny wzrost pracy zdalnej  

Pytanie brzmi, czy firmy wezmą pod uwagę preferencje pracowników i spełnią ich życzenie o większych możliwościach pracy zdalnej. Mimo że przed pandemią COVID większość firm miała elastyczne przepisy dotyczące pracy, generalną zasadą była praca w biurze. 

Przed wybuchem kryzysu 77,1% pracowników mogło pracować z domu sporadycznie lub wcale. Tylko nieliczni pracownicy (23%) mieli możliwość pracy zdalnej. 
Z powodu kwarantanny liczba osób pracujących z domu znacznie wzrosła. Aż 67% wszystkich respondentów ankiety pracowało zdalnie. Jedynymi osobami, które nie pracowały z domu były osoby bezrobotne lub pracujące na stanowiskach, które na to nie pozwalały, np. pracownicy magazynowi lub sklepowi.

O ankiecie 

Firma PageGroup prowadziła ankietę na naszej stronie internetowej wśród wszystkich osób aplikujących o pracę przez okres jednego miesiąca. Ankieta miała na celu zrozumienie wpływu ostatniego kryzysu na życie osobiste i zawodowe kandydatów, uzyskanie informacji o wsparciu, jakie otrzymali od swoich firm oraz o krokach, jakie podjęli w celu poprawy swojej sytuacji. Ankietę wypełniło 137 osób poszukujących pracy w Polsce. 

Jak możemy wesprzeć Cię w Twoich procesach rekrutacyjnych? Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds.rekrutacji i uzyskaj porady dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb rekrutacyjnych.

Chcesz zatrudnić pracowników?

Chcesz porozmawiać z nami o swoich potrzebach rekrutacyjnych? 

Skontaktuj się z nami

Przegląd Wynagrodzeń

Kluczowe informacje na temat wynagrodzeń w poszczególnych sektorach i trendów na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej
Dołącz do ponad tysiąca czytelników!
Otrzymuj bezpłatny newsletter z cotygodniową porcją porad.